Eldanii o reklamie

Znaki, kolory symbole graficzne i identyfikacje wizualne. To świat, który otacza nas na co dzień atakują zewsząd swym jakże intensywnym wydźwiękiem. Cel jest jeden przyciągnąć naszą uwagę na tyle skutecznie aby przełożyło się to na podniesienie sprzedaży. Dlatego nie będzie przesady w stwierdzeniu iż poligrafia kształtuje nasz codzienny krajobraz, eliminując przy tym naturalne piękno przyrody infrastruktury. Dlatego też walka na rynku graficzno poligraficznym nabiera na sile, a warunki stawiane przez zarządców miast oraz zakazy i nakazy urbanistyczne czy też związane z architekturą krajobrazu miejskiego stawiają przed zakładami poligraficznymi, agencjami reklamy czy też grafikami coraz większe i trudniejsze wyzwania mając tym samym na celu neutralizację intensywności projektów graficznych i ich wpływ na wygląd przestrzeni miejskich.